Kvalitet och Miljö

När du anlitar Gävle Golvteknik AB kan du alltid känna dig säker på att arbetet blir professionellt utfört. Våra kunder ska kunna vara säkra på att golvet slipas med hänsyn till miljö, avtalad kvalitet och pris. För att kunna garantera detta följer vi ett arbetssätt med regelbundna kvalitetskontroller och översyn av arbetet tillsammans med kunden och våra revisorer. För att minimera buller och damm använder vi enligt Arbetsmiljölagens krav effektiva och anpassade industrisugar för att minimera dammspridning samt vid behov även flyttbara luftrenare.